کتواسیدوز دیابتی – پروتکل اورژانس

admin
زمان مطالعه : 3 دقیقه

کتواسیدوز دیابتی (Diabetic ketoacidosis) یک اختلال شدید و حاد ناشی از دیابت میباشد که بیشتر در بیماران با دیابت نوع I دیده می شود. در این اختلال هیپرگلیسمی مداوم همراه با فقدان انسولین منجر به تولید و تجمع کتواسیدها و ایجاد اسیدوز متابولیک در بدن میشود.

دامنه کاربرد

 • کلیه بخش های بالینی

شرح فعالیت

 • ابتدا تشخیص کتواسیدوز را با استفاده از موارد زیر تایید میکنیم:
 1. BS>250
 2. PH<7.3
 3. HCO3<15
 4. مثبت شدن کتون در سرم یا ادرار
 • در صورت PH<7 یا کاهش سطح هوشیاری بستری در ICU ، موارد زیر را چک می کنیم:
 1. الکترولیت های سرم: Na-K-Mg-Ca
 2. وضعیت اسید و باز: PH-HCO3-PCO2
 3. عملکرد کلیوی: برون ده ادراری ،  BUN, Cr
 • جایگزینی مایعات: طی 1 الی 3 ساعت اول 2 – 3 لیتر نرمال سالین می دهیم. سپس سرم Half salin با سرعت 300-250 سی سی در ساعت انفوزیون می شود. هنگام رسیدن BS به 250 به سرم half salin سرم دکستروز درصد اضافه میکنیم.
 • تجویز انسولین رگولار: U/Kg 0/1 انسولین به صورت وریدی در ساعت انفوزیون میکنیم. اگر پتاسیم اولیه کمتراز 3 / 3 باشد تا زمان تصحیح پتاسیم از دادن انسولین خودداری میکنیم. 
 • چک قند خون را هریک ساعت و چک الکترولیت ها بویژه پتاسیم هر 4 ساعت.
 • علایم حیاتی ،وضعیت هوشیاری و جذب و دفع را هر 1 – 3 ساعت چک میکنیم.
 • اگر K<3.5 باشد 40 – 80 میلی اکی والان در ساعت پتاسیم به سرم اضافه میکنیم.
 • اگر k> 3.5 و k<5.2 باشد 10 میلی اکی والان در ساعت پتاسیم به سرم اضافه میکنیم.
 • اگر K>5.2 می باشد پتاسیم به سرم اضافه نمیکنیم.
 • مواردی که ممکن است باعث ایجاد DKA شده باشند( عفونت، تروما، بارداری، MI ، CVA ) را بررسی و درمان می کنیم.
 • موارد فوق را ادامه می دهیم تا وضعیت بیمار پایدار (Stable) شود.(BS=150-250 ، PH>7.3 ، HCO3>15 ).
 • به محض شروع غذا برای بیمار پس از Stable شدن، انسولین طولانی اثر را به صورت Stat تزریق میکنیم و به مدت 2 – 4 ساعت انسولین کوتاه اثر را به صورت over lap ادامه میدهیم.

منبع

 • پروتکل بیماریهای شایع و اورژانس (مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان)

این مقاله را به اشتراک بگذارید
نوشتن دیدگاه