داخلی جراحی-قلب

مراقبت های پرستاری قلب

Latest داخلی جراحی-قلب News

انفارکتوس قلبی MI (Myocardial infraction)

از بین رفتن قسمتی از عضله قلب بعلت قطع یا کاهش جریان

admin admin