آموزش همگانی احیای قلبی ریوی

زمانی که با یک شخص غیر هوشیار مواجهه می شود چه کاری انجام می دهید؟ ما به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید یک نفر را از مرگ نجات دهید … پس هر چه زودتر یادگیری را شروع کنید، شاید آن شخص یکی از عزیزانمان باشد.

تروما چیست

تروما (Trauma) چیست؟

به هرگونه آسیب یا صدمه ای (Injury) که بدنبال برخورد عوامل فیزیکی یا شیمیایی به بافت های بدن ایجاد می شود، تروما می گویند. آسیب

ادامه مطلب »

سعید سیفی

ارتباط با ما

شما می توانید از طریق این فرم و راه های زیر با ما در ارتباط باشید.